fbpx

Nxito! Aplikimet e raundit tjetër mbyllen në...

:
:
:

APLIKONI TANI

Përpara se të aplikoni, ju lutemi kontrolloni nëse jeni të përshtatshëm për programet tona:

Për t'u konsideruar i përshtatshëm për programet tona ju duhet të jeni:

  • Një grua shqiptare që jeton në Shqipëri
  • Mosha 16 - 35 vjeç
  • Aktualisht të mos jeni e punësuar me kohë të plotë
  • Të keni aftësi mesatare në gjuhën angleze
  • Të keni kompjuter dhe internet të qëndrueshëm
Nëse i përmbushni të gjitha kriteret e lartpërmendura, ju lutemi aplikoni duke përdorur formularin e mëposhtëm.

Afatet kryesore

Faza e aplikimit

6 – 30 Shtator 

Faza e përzgjedhjes

1 – 31 Tetor 

Faza e trajnimit

Nëntor – Prill

Grupi i parë

Nga fillimi i Nëntorit deri në fund të Janarit

Grupi i dytë

Nga fillimi i Dhjetorit deri në fund të Shkurtit

Grupi i Tretë

Në fillim të Janarit deri në fund të Marsit

Grupi i katërt

Nga fillimi i Shkurtit deri në fund të Prillit
sqAlbanian