fbpx

Zhvillim Uebi

Are you a beginner looking forward to learning how to create websites? We will guide you through the entire process: from how to  write your first line of code to actually creating industry-standard websites for clients using HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, etc.

*Ju lutemi kontrolloni kërkesat tona përpara se të aplikoni

Përmbajtja e kursit

TË MËSUARIT E PAVARUR

80 orë

TË DREJTUAR NGA MENTORI

40 orë

TESTET

10+

DETYRAT

5

Me këto njohuri, ju do të jeni në gjendje:

Të kuptoni se si funksionojnë uebfaqet

Të krijoni domain-in dhe host-in tuaj dhe të krijoni uebfaqen e portofolit tuaj

Të krijoni uebfaqe profesionale biznesi për korporatat

Build eCommerce websites for your clients where they can sell their products

Të krijoni uebfaqe për blog

Të merrni punë të lidhura me mirëmbajtjen dhe rregullimin e defekteve në uebfaqet ekzistuese

Të kuptoni mirë konceptet e zhvillimit të uebit duke ju përgatitur për t'u specializuar më tej në zhvillimin e uebit në front-end ose back-end

Kurrikula e kursit

Hyrje
How to get the most out of this course
Let’s get the setup done
The document structure and doctype
What are HTML tags ?
Tags for handling text
HTML Lists
Link tags
HTML Tables
Image tags
Conventional and Layout HTML tags
HTML Forms
What is Semantic HTML
Semantic tags (header, footer, section, article)
Semantic tags (aside, main, time, details)
HTML5 video/audio
HTML meta tags
HTML special characters
Assignment: Create a small website structure where you will display information about yourself
What is CSS and how CSS works
Ways to select an element to style
Font and Text styling
The Box Model
Changing colors and backgrounds
CSS layout properties
Advance CSS properties
Pseudo Properties
Transitions and Transform
CSS Flexbox and it’s uses
Media Queries and Breakpoints
Making grids with Flexbox to create a full website layout
Assignment: Style the website structure that you build in last weeks assignment
What is Bootstrap why to use it
How to setup Bootstrap for a project
The Bootstrap Grid
Breakpoints
Rows and Columns
Bootstrap Components and Elements
Bootstrap Utilities
Forms
Helpers

 

What is SASS and how to use it
Variables
Nesting
Modules
Operators
Mixins

 

Assignment: Recreate your personal website (that you built in assignment of week 1 & 2) with Bootstrap and SASS and share how easy or difficult it is to use Bootstrap and SASS
Introduction to JavaScript
Let’s write some JavaScript code
JavaScript Variables
Arrays in JavaScript

 

Data types in JavaScript and Truthy/Falsy Values
Operators in JavaScript
if/else and switch statements
The LOOPS and how to use it to write less code
Data Type Methods
Functions, Function Expressions and IIFE
Using Function as parameters and return values and the Scope chain
Closures
What is Asynchronous JavaScript and Promises
An Example of Asynchronous JavaScript
Async-Await, API and Ajax
Making AJAX Calls with Fetch and Async-Await
Assignment: Create and tip calculator with the rules from below

 

Introduction to OOP
Objects in JavaScript
Creating Objects Function Constructors
The “this” keyword

 

What’s new in ES6 JavaScript?
Arrow Functions and Default parameters
Arrays in ES6 and Map method and the
Rest Parametre
Destructuring
Classes and Subclasses

 

What is DOM and how does it work?
Manipulating the DOM for the first time
How to select DOM elements in different ways
Changing styles of elements with DOM Manipulation
Handling Events
Special Methods for elements while
manipulating the DOM
Good practices while handling events
Assignment: Create a small ludo game
with JavaScript
Introduction to the terminal and CMD
Basic commands
What is version control
Git and Github
How to use Github fully

 

What is Node JS and NPM
Setuping Node JS
Basic package install and packages.json
file uses
Why you need Node JS to learn modern JS
development
What are JavaScript libraries and why you
should learn React
Environment setup and Create-React-App
Understanding the files and the architecture
of components
Class Vs Functional Components
Nested components
What is JSX and why it is important
How to write Raw JavaScript and CSS in a
JSX file
What is props and how to use it
Prop Drilling and Props Destructuring
Lists in React and .map method and the
spread operator
Assignment: Create a small React web
application with more than 5 sections
State management
Component lifecycle methods
Styled Components
Module based CSS in a Component
Conditional Rendering
PropTypes
Why React Hooks?
useState
General rule of hooks
useEffect and Short-Circuit Evaluation
React Router and how to use in a real
web application

 

useMemo
useRef
useReducer
useContext and Context API
useCallback
Handling forms with controlled input
Handling forms with useRef
Fetching Data From an API
Using Axios to get data from an API
Creating a custom React hook that fetches
data from an API url
What are external libraries and why you
should use them
Using tailwind CSS to create a small tours
list application

Let’s create a Markdown Blog

Let’s create an eCommerce website with Material UI

Create your own brand new portfolio website from scratch using the topics of the whole course and share it.

Ne gjithashtu do t'ju mësojmë AFTËSI TË BUTA!

pasi ato do t'ju duhen për të shkëlqyer në tregun e freelancerave

Përveç aftësive teknike, ju gjithashtu do të keni nevojë për të përvetësuar aftësitë e një freelanceri në tregun e punës, ku kryesisht do t’ju ofrojmë këshilla dhe truqe të ndryshme se si të fitoni punë dhe të rrisi portofolin tuaj.

Me mentorët tanë ekspertë që janë gjithashtu freelancera profesionistë, ne kemi përgatitur një kurs të plotë të aftësive si freelancer që do t'ju shndërrojë nga një fillestar në një ekspert, në kohë të shkurtër.

Ne do t'ju mësojmë si të gjeni punë të përshtatshme, si të shkruani letra motivimi bindëse dhe si të negocioni për të siguruar tarifa më të mira për punën tuaj.

Shumica e klientëve në tregjet e freelancerave komunikojnë në gjuhën angleze

Për t'ju ndihmuar të përmirësoheni në komunikimin dhe negocimin tuaj, ne do t'ju ofrojmë një kurs të anglishtes së biznesit.

Do të fillojmë me bazat e gjuhës angleze dhe do t'ju mësojmë gjithçka që ju duhet të dini për të komunikuar në mënyrë efektive me klientët tuaj.

Aplikoni tani për të filluar

Klikoni në butonin më poshtë për të aplikuar. Ne do t'ju njoftojmë mbi rezultatet dhe kohën e programit përfundimtar.

sqAlbanian